Dökümanlar

Misyon ve Vizyon

Merkezimiz Yenilenebilir ve Temiz Enerji Kaynakları ile bu enerjilerin yöre ve ülke çapındaki potansiyellerinin tespitİ, bu kaynaklardan enerji üretim sistemleri teknolojileri ile ilgili bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birimdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim sistemleri konusunda teknolojileri araştıran, geliştiren, uygulayan, üreten ve paylaşan bir kuruluş olma misyonu ile hizmet vermektedir.

Vizyonumuz Merkezimizi yenilenebilir enerji kaynakları konusunda hem ulusal hem uluslararası çapta söz sahibi uzman bir kuruluş haline getirmektir.

Yekarum

Organizasyon Şeması

Raporlar


Duyurular


BİRİMLER


PV ve Ölçme Kontrol Birimi


Rüzgar ve Güneş Enerjisi Birimi


Mekanik ve İmalat Birimi

  • Birim Görev  ve Sorumlulukları
  • Birim İş Akış Şemaları
  • Birim Personel Görev Tanımları
  • Birim İş Talep Formları

    Yazı İşleri Birimi

 

Birim Web Sayfası İçerik Yönetimi

 

Taşınır Kayıt (Depo)

  • Birim Görev  ve Sorumlulukları
  • Birim İş Akış Şemaları
  • Birim Personel Görev Tanımları
  • Birim İş Talep Formları