Mekanik & İmalat

Birim Sorumlusu
Teknisyen Berat UÇAR

  • Organizasyon Şeması
  • Birim Tanıtımı
  • Birim Görev  ve Sorumlulukları
  • Birim İş Akış Şemaları
  • Birim Personel Görev Tanımları
  • Birim İş Talep Formları