Güneş & Rüzgar Enerjisi & Isı Pompası

Birim Sorumlusu

Öğretim Görevlisi Ahmet ELBİR

 

Görev ve Sorumluluklar:

Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi 

Isı Pompası

Jeotermal Enerji

 

Rüzgar enerjisi hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir.  Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmesine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgâr enerjisi ise rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerjisidir. Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin %1-2’lik kısmı rüzgar enerjisine dönüşür.

Rüzgar Enerjisinin;

Avantajları

 •  Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaktadır.
 •  Temiz bir enerjidir ve çevreye zararı yok denecek kadar azdır.
 •  Yakıt tüketimi yoktur ve havayı kirletmez.
 •  Fosil yakıtlı santrallerin elektrik üretiminde neden olduğu kirliliği göstermez.

Dezavantajları

 • Enerji üretimi rüzgara bağlı olduğundan rüzgar kesilmesi veya azalması ile enerji kaybı oluşur.
 • Rüzgar türbinlerinde enerji üretebilmek için rüzgarın optimum seviyede olması gerekmektedir.
 • Rüzgar türbinleri yüksek desibelde ses oluşturmaktadır. Bu nedenle gürültü kirliliğine yol açmaktadırlar.
 • Doğal yaşama zarar verir, kuş ölümlerine yol açar.
 • Elektromanyetik dalgayı etkileyebilir.
 • Türbin maliyetleri yüksektir.
 • Rüzgar türbinleri için büyük alanlar gereklidir.

 

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

Yatay Eksenli Rüzgür Türbinleri

Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri

Pervanesiz Rüzgar Türbinleri

Pervanesiz rüzgar türbinleri türbülans ile elektrik üretmektedirler. Rüzgar şiddeti ne olursa olsun mıknatıslar kullanarak türbinlerin sallanmasını sağlamaktadır.

Havada Uçan (Airborne) Rüzgar Türbinleri

Tasarımdaki asıl amaç, 1000 metre yükseklikte var olan daha güçlü rüzgarlardan faydalanmaktır. 10 metre genişliğindeki uçan rüzgar türbinini havalandırmak için helyum gazı kullanılmış ve bu yapının ortasında 3 kanatlı rüzgar türbini bulunmaktadır.

Rüzgar kulesi (Windspire)

Eddy türbini