Biyokimya & Biyogaz & Hidrojen & Biyokütle

Birim Sorumlusu

Mühendis(Özelleştirme) Burcu ATAY

Görev ve Sorumluluklar:

Biyokimya

Biyogaz 

Hidrojen & Yakıt Pili

Biyokütle

 

Biyokütle enerjisi organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerjidir. Mısır, şeker kamışı, şeker pancarı gibi bitkiler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, başta meyve ve sebze atıkları, organik çöpler biyokütle enerjisi üretiminde kullanılır.

Biyokütle enerjisi, başta petrol olmak üzere fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele gibi konularda çok önemli rolü vardır.

Biyokütle enerjisinin avantajları

  • Çevre kirliliğini önleme ve sürdürülebilir.
  • Kolay depolanabilir olması.
  • Enerji tarımını geliştirmesi Fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltması.
  • Karbon Salınımını Azaltır
  • Fosil yakıtlara kıyasla daha ucuzdur,
  • Çevredeki atık madde miktarını azaltır,
  • Farklı ürünle oluşturmak içinde kullanılır,
  • Asit Yağmurlarına yol açmaz

 

HİDROJEN ENERJİSİ

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır.
Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

YAKIT PİLİ

Bir yakıt hücresi elektro-kimyasal olarak kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Bununla birlikte dışarıdan sürekli yakıt beslendiğinde elektrik üretimini sürdürebilen böyle bir sistem konvansiyonel güç üretim sistem olarak değerlendirilebilmektedir. Yakıt hücresi, yakıt (hidrojen) ve oksitleyicinin (hava) kimyasal enerjisini doğrudan elektrik ve ısı formunda kullanabilen enerjiye çeviren güç üretim elemanıdır.