Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Merkezimiz Yenilenebilir ve Temiz Enerji Kaynakları ile bu enerjilerin yöre ve ülkeçapındaki potansiyellerinin tespiti, bu kaynaklardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim sistemleri konusunda teknolojileri araştıran, geliştiren, uygulayan, üreten ve paylaşan bir kuruluş olma misyonu ile hizmet vermektedir. Vizyonumuz Merkezimizi yenilenebilir enerji kaynakları konusunda hem ulusal hem uluslararası çapta söz sahibi uzman bir kuruluş haline getirmektir.

 

Temel Değerlerimiz

Yenilikçilik
Bilimsel üretkenlik
Etik kurallara uygunluk,
Çevreye duyarlılık
Şeffaflık ve hesap verebilirlik
Toplumsal sorunlara duyarlı olmak