Yazı İşleri

Birim Sorumlusu

Sürekli İşçi Azime NOGAY

Organizasyon Şeması
Birim Görev ve Sorumlulukları
Birim İş Akış Şemaları
Birim Personel Görev Tanımları
Birim İş Talep Formları