PROJELER

3.Güneş Bacası

SDÜ- YEKARUM  ÜÇÜNCÜ GÜNEŞ BACASI PROTOTİPİ

Tasarımı ve yapımı Prof. Dr. İbrahim ÜÇGÜL tarafından yapılan, Güneş bacası üçüncü prototipi,   YERARUM da önceki çalışmaların devamı olarak, hibrit güneş bacası geliştirme çalışmaları kapsamında 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılı başında deneysel çalışmalar başlayacaktır. Güneş bacalarında verim ve etkinliği artırıcı hibrit sistemler ve teknolojiler geliştirilecektir[Ayrıntılar]

GUNES BACASI

GÜNEŞ BACASI İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Bu çalışma ısıtılmış yüzeyler üzerindeki ısınmış havanın doğal konveksiyonla yükselmesi genel prensibine dayanır. Isıtılmış yüzey üzerindeki ısınmış havanın uygun çaptaki ve yükseklikteki kanal içerisindeki akışkandan kaynaklanan havanın kinetik enerjisi kanal içerisine yerleştirilen bir rüzgâr türbünü-alternatör sistemiyle elektrik genel olarak incelenecek parametreler toplayıcı yüzeye gelen güneş enerjisi, örtü altı yüzey ve hava sıcaklık değişimi, kanal içerisindeki hava hızı ve ısınmış havanın kinetik enerjisidir.[Ayrıntılar...]

Taşınabilir Güneş Enerjisi Jeneratörü

TAŞINABİLİR GÜNEŞ ENERJİSİ JENERATÖRÜ

Elektrik şebekesinin olmadığı alanlarda güneş enerjisi  panelleri yardımıyla  500 Watt AC 220v elektrik enerjisi üretir Elektrik kesintilerinde aydınlatma, cep telefonu vb ayğıtların şarj edilmesi, dizüstü bilgisayar, radyo çalıştırmak için kulanılır. [Ayrıntılar...]

YEKARUM İKİNCİ GÜNEŞ BACASI PROTOTİP SDÜ- YEKARUM  İKİNCİ GÜNEŞ BACASI PROTOTİPİ

Güneş bacası ikinci prototipi, Süleyman Demirel Üniversitesi YERARUM Müdürü Prof.Dr.İbrahim ÜÇGÜL tarafından tasarlanıp, 2020 yılı başlarında üretimi tamamlanmıştır. Baca prototipi üzerine, ISUBU Teknoloji Fakültesi ve Cezair Ecole Nationale Polytechnique, LGMD laboratory ile çalışmalar devam etmektedir.  [Ayrıntılar...]

Heliostat Ayna

GÜNEŞ İZLEME VE MOBİL METEOROLOJİ İSTASYONU PROJESİ

Güneş izleme ve mobil meteoroloji istasyonu projesi ile iki eksenli güneş izleme sistemi geliĢtirilerek bir PV sistemine uygulanmıştır. Bu sistemle mobil meteoroloji istasyonunun ve aydınlatma sisteminin güç ihtiyacı karşılanmıştır.[Ayrıntılar...]

Güneş Enerjisi Eğitim Seti

GÜNEŞ  ENERJİSİ DENEYSEL EĞİTİM SETİ

Güneş enerjisinden elektrik elde etme yöntemine solar panel sistemi ya da güneş paneli sistemi denir. Güneş panelleri genel olarak akü grubu, akü şarj regülatörü ve yardımcı elektronik ekipmanlardan oluşan bir sistemdir. [Ayrıntılar...]

Datalogger

DATALOGGER VERİ KAYIT CİHAZI PROTOTİPİ V3

Datalogger veri kaydedici anlamına gelmektedir. Belirlenen zaman aralıkları ile sıcaklık, nem, akım, voltaj, basınç, debi, iletkenlik, ph, aydınlatma şiddeti, vb gibi analog sensör verilerini ölçüp belleğe kaydeden cihazlardır. Fen, mühendislik, ziraat alanında yapılan birçok çalışmada, test analiz ve karşılaştırma işlemlerinde kullanılmaktadır.[Ayrıntılar...]

Nem, sıcaklık, iletkenlik ölçüm ve kontrol cihazı

NEM SICAKLIK VE İLETKENLİK KONTROL CİHAZI PROTOTİPİ

Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır. Gram/metreküp olarak verilir. Bağıl nem havadaki nem miktarının o havanın alabileceği maksimum neme olan oranıdır.[Ayrıntılar...]

DAR VE GENİŞ AÇILI TİP SİLİNDİRİK PARABOLİK  GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ PROJESİ

SİLİNDİRİK PARABOLİK GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ PROJESİ

Endüstriyel amaçlı proses ısısının karşılanmasına yönelik geliştirilen çizgisel odaklamalı silindirik parabolik (Yalak Tipi) güneş kolektörleri ile doymuş buhar yada kızgın buhar üretiminin yanı sıra, 300°C da kızgın yağ üretimi yapılabilmektedir. [Ayrıntılar...] 

Solar Güneş Çanağı

SOLAR DİSH GÜNEŞ ÇANAĞI PROJESİ

Proje ile SDÜ Endüstriyel amaçlı Solar Dish Stirling ve  Solar Dish Odaklamalı güneş kolektörleri ile enerji üretimi yapılabilmektedir Ayrıca bu sistemler güneş enerjili kimyasal reaktörler olarak ya da Yüksek Yoğunlaştırma oranlı CPV Fotovoltaik sistemlerde de kullanılabilmektedir. Bu kolektör sistemleri için güneş takip (izleme) sistemi de geliştirilmiştir. YEKARUM Merkezde iki ayrı sistem geliştirilmiştir.[Ayrıntılar...]

 

fresnel ayna

DOĞRUSAL FRESNEL AYNALI GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ PROJESİ

Proje ile SDÜ Endüstriyel amaçlı proses ısısının karşılanmasına yönelik geliştirilen çizgisel odaklamalı Doğrusal Fresnel Aynalı güneş kolektörleri ile doymuş buhar yada kızgın buhar üretiminin yanı sıra, 300°C da kızgın yağ üretimi yapılabilmektedir. [Ayrıntılar...]

Buhar ejektörlü soğutma sistemi

BUHAR EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN SOĞUK ÜRETİMİ

Soğutma-iklimlendirme proseslerindeki soğutma ihtiyacının yenilenebilir enerji (güneş enerjisi, jeotermal, biyokütle vs.) kökenli ısı ile karşılanması, sistemin fosil kökenli enerji tüketmemesi, çevreyi kirletmemesi, ilk yatırım maliyeti dışında işletme maliyetlerinin çok düşük oluşu, her türlü çalışma akışkanıyla özellikle çevreye hiçbir zararı olmayan. [Ayrıntılar...]

Led Dış Aydınlatma Sistemleri

GÜN-ELEKTRİK (PV) UYGULAMALARI VE LED’Lİ DIŞ AYDINLATMA SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ

LED’lerin diğer aydınlatmalara göre en önemli avantajı, düşük enerji tüketimi, uzun ömürlü bilinen klasik aydınlatmaya göre (metal, sodyum, enkandesan) çok daha ekonomik olmasıdır. Proje ile SDÜ de belli yerlerde kullanılan PV destekli Led lambalı dış aydınlatma sistemleri geliştirilmiştir.[Ayrıntılar...]

Bio Gaz Tesisi Projesi

GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MEZOFİLİK VE TERMOFİLİK ŞARTLARDA ÇALIŞABİLEN BİOGAZ TESİS PROJESİ

Biyokütlenin ekonomik değerlendirme yöntemlerinden biri olan biyogaz tesisleri, enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için gelecekte umut olacak bir teknolojidir. Biyogaz teknolojisi Sakrofilik, Mezofilik ve Termofilik bakteri faaliyetlerine bağımlıdır. [Ayrıntılar...]