İKİNCİ GÜNEŞ BACASI PROTOTİPİ

SDÜ- YEKARUM  İKİNCİ GÜNEŞ BACASI PROTOTİPİ

Güneş bacası ikinci prototipi, Süleyman Demirel Üniversitesi YERARUM Müdürü Prof.Dr.İbrahim ÜÇGÜL tarafından tasarlanıp, 2020 yılı başlarında üretimi tamamlanmıştır. Baca prototipi üzerine ISUBU Teknoloji Fakültesi ve  Ecole Nationale Polytechnique, LGMD laboratory ile çalışmalar devam etmektedir.

Prototip Güneş Bacası

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş bacası, üzerine gelen güneş ısınını, sera etkisi prensibiyle hareket enerjisine, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştürür. Burada sera etkisi prensibi, baca çekisi, türbin ve jeneratör ile birlikte düşünülebilir. Güneş bacası fiziksel olarak cam bir kolektör (sera), bir baca ve ayrıca (tek yada çok sayıda) türbinden oluşur.

Modern toplum, fosil kökenli enerji kaynaklarını kullanarak enerji elde ederken, çevreye verdiği zararla geleceğini kendi elleriyle tehlikeye atmaktadır. Son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslar, paneller ve yayımlanan bildiriler ile gelinen son noktada durumun ne kadar acı olduğu ortaya konmaktadır. Ancak dünya genelinde, fosil kökenli yakıtların kullanımı devam etmekte ve sorunlar her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu sorunun çözümünde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması bir umut olarak görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hızla yaygınlaşması ve çevreye verilen zararların minimize edilmesinde her topluma, ülkeye olduğu kadar her bireye de büyük
sorumluluklar düşmektedir. Özellikle güneş enerjisi teknolojileri ve bu teknolojiler içerisinde yer alan güneş baca teknolojisi ülkemiz için umut verici sonuçlar üretecektir.

GÜNEŞ BACASI SİSTEM TANIMI

Güneş bacaları, güneş enerjisini önce ısıl enerjiye, ardından ısıl enerjiyi kinetik enerjiye ve son olarak da elektrik enerjisine çeviren, enerji dönüşüm sistemleridir. Güneş bacaları görüldüğü gibi, güneş enerjisini toplayıp, içinde dolasan havaya aktaran bir sera toplayıcı bölümü ve içinde rüzgar türbinli elektrik üretim sistemi bulunan uzun baca kısmından oluşur. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ-Yekarum) kurulu bulunan ilk prototip güneş bacası görülmektedir. DPT Projesi kapsamında gerçekleştirilen güneş bacasında bir adet Doktora tezi ve bir adette Yüksek lisans tezi yapılmıştır. Baca ölçüleri verilmiştir.

 

Güneş Bacalarının Avantajları

Güneş ışınımı cam yüzeye yoğun olarak gelmediği için, kapalı havalarda dahi difüz ışınımdan faydalanılabilir.
Kollektör altındaki zemine döşenecek depolama düzeneği ile ucuz ve kolay ısı enerjisi depolanabilir.
Güneş bacası sistemleri diğer sistemlere göre daha basit sistemlerdir. Yapımı karmaşık olmayıp kolay bulunan malzemeler ile inşa edilebilir.

SDÜ- YEKARUM  BİRİNCİ GÜNEŞ BACASI PROTOTİPİ

YEKARUM' un çalışmaları ile elektrik üretmek amaçlı bir güneş bacası, Süleyman Demirel Üniversitesi batı yerleşkesine inşa edilmiştir. Yukarıda açıklandığı gibi b u sistemde de ısıtılmış yüzeyler üzerindeki ısınmış havanın doğal konveksiyonla yükselmesiyle, uygun çaptaki ve yükseklikteki kanal içerisindeki akışıyla kanal içerisine yerleştirilen bir rüzgâr türbini- alternatör yardımıyla elektrik üretilir. Bu sistemde genel olarak incelenen parametreler, toplayıcı yüzeye gelen güneş enerjisi, örtü altı yüzey ve hava sıcaklık değişimi, kanal içerisindeki hava hızı ve ısınmış havanın kinetik enerjisidir. Bu proje ülkemizdeki öncü ve tek projedir.

 

Yayın Tarihi: 26/06/2020
Okunma Sayısı: 2256