S.S.S Sıkça Sorulan Sorular

1- Yenilenebilir Enerji konusunda yüksek lisans yapabilirmiyim?

Yenilenebilir Enerji konusunda Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalında yükseklisans yapabilirsiniz. [ Ayrıntılı Bilgi... ]

 

2- Yenilenebilir Enerji araştırma konuları nelerdir? 

Yenilenebilir Enerji araştırma konuları; 

Güneş Enerjisi ve Teknolojileri

Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri

Gazlaştırma ve Piroliz İşlemleri Teknolojileri

 Hidrojen Enerjisi

Yakıt Pilleri ve Yakıt Pilleri Teknolojileri    [ Ayrıntılı Bilgi... ]

 

3- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevleri nelerdir.?

a) Araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,

b) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek,

d) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak, belgeler düzenlemek,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, [ Ayrıntılı Bilgi... ]

 

4- Rüzgar Enerjisi nedir?

Rüzgar enerjisi hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir.  Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmesine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgâr enerjisi ise rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerjisidir. Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin %1-2’lik kısmı rüzgar enerjisine dönüşür. [ Ayrıntılı Bilgi... ]

 

5- Biyokütle Enerjisi nedir?

Biyokütle enerjisi organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerjidir. Mısır, şeker kamışı, şeker pancarı gibi bitkiler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, başta meyve ve sebze atıkları, organik çöpler biyokütle enerjisi üretiminde kullanılır.

Biyokütle enerjisi, başta petrol olmak üzere fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele gibi konularda çok önemli rolü vardır. [ Ayrıntılı Bilgi... ]

 

6-Güneş Enerjisi nedir?

 

Güneş ışınlarından yararlanmak amacıyla yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirilmiştir. Bu teknolojilerden bazıları güneş enerjisini ışık yada ısı enerjisi şeklinde doğrudan kullanır. Güneş enerjili sıcak su sistemleri çevremizde gördüğümüz en yaygın kullanılan örnektir. Bazı teknolojiler güneş ışınlarını güneş panelleri kullanarak elektrik enerjisine dönüştürür. Bu teknolojide ülkemizde yaygın olanak kullanılmaktadır. [ Ayrıntılı Bilgi... ]