04 Ekim 2015 Pazar

YEKARUM

Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalışmaları

 

Güneş Bacası 

 

Güneş Kulesi

 

Lineer Fresnel Kollektör

 

Silindirik Parabolik Kollektörler

 

Dish Stirling Kollektör

 

SDÜ Temiz Enerji Evi 

 

PV Uygulamaları

 

Aydınlatma

 

 

Güneş izleme sistemi PV uygulaması

 

Güneş Enerjili Ejektörlü Soğutma Sistemi

 

Biyogaz Çalışmaları

 

Termofilik ve Mezofilik Biyogaz Reaktörü

 

Laboratuvar Ölçekli Biyogaz Ünitesi

 

YEKARUM’da “Biyogaz Reaktörü”ne Patent Tescili

Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezince geliştirilen “Biyogaz Reaktörü” patent tescili aldı. Patent; yenilenebilir enerjiler konusunda yaptığı araştırma-geliştirme çalışmalarıyla alana önemli katkılar sağlayan YEKARUM tarafından alınan ilk ulusal tescil olma özelliğini taşıyor.