23 Temmuz 2018 Pazartesi

Genel Bilgiler

6553 defa okundu

 

Merkezin Kuruluşu

18 Mart 2002 tarihli ve 24699 sayılı Resmî Gazetede merkez yönetmeliğinin yayınlanması ile kurulmuştur.YEKARUM  Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Isparta / TÜRKİYE Uygulama Merkezi'dir. YEKARUM bu bölgede Isparta öncelikle yenilenebilir enerji potansiyeli ve daha sonra ülkeyi belirlemek için 2003 yılında bulundu. Daha sonra eyleme bu enerji kaynaklarından yararlanmak için teknolojiler geliştirmek için temel hedeftir.

 

Akdeniz iklim kuşağında nedeniyle Isparta il ve bölge, bu tür biyokütle ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok şanslı. Bu bölgenin yenilenebilir enerjiler ve tüm ülke yararlanmak için teknolojiler geliştirmek için araştırma YEKARUM ana nesnesidir.

Merkezin Amaçları

  • ♦  Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapındaki potansiyellerini belirlemek.
  • ♦  Bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak.
  • ♦  Yenilenebilir enerji konusundaki çalışmaların geliştirilmesi,
  • ♦  Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması,
  • ♦  Teknoloji geliştirme amacına yönelik üniversitemiz içindeki araştırmacıların disiplinlerarası işbirliğini geliştirmek ,
  • ♦  Merkezimiz ile diğer merkezler ve üniversiteler arsı işbirliğini sağlamak ,
  • ♦  Merkezimiz ile Teknokent, Tekmer ve Sanayi işbirliğini geliştirmek ,
  • ♦  Merkezi ulusal ve uluslar arası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren söz sahibi bir kuruluş haline getirmek ,
  • ♦  Üniversite kesimi öğrenciye araştırma ve geliştirme bilincinin kazandırılması.